Podmienky pre využívanie stránok zuba.sk

Obsah stránok

Prevádzkovateľ stránok ponúka na stiahnutie dokumenty vo forme .pdf úplne zadarmo. Jednotlivé dokumenty sú pravidelne aktualizované, doplňované a kontrolované naším týmom.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie www stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia dokumentu alebo informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Autorské práva

Pre vaše súkromné použitie sú dokumenty k dispozícii úplne bezplatne v neobmedzenom množstve a na neobmedzený čas. Je však zakázané dokumenty vo forme uvedenej na týchto stránkach publikovať na iných internetových stránkach alebo v tlačenej forme bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok. Pre kontrolu pôvodu sú do dokumentov zakomponované zašifrované kontrolné prvky. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.zuba.sk je spoločnosť Zuba, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetky práva vyhradené.

Ak nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu sú majetkom prevádzkovateľa. Všetok obsah týchto stránok vrátane textov, dokumentov, web dizajnu, odporúčaní, technických náčrtov, grafiky, ilustrácií a usporiadanie súborov je chránený autorským právom. Tieto materiály sa môžu používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc.

Zasielanie reklamných informácií

Užívateľ portálu Zuba - frézovacie centrum a zubná technika registráciou súhlasí so zasielaním marketingových informácií od spoločnosti Zuba, s r.o., na email užívateľa uvedený pri registrácii. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z tohto zasielania.

Zmena stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky.

Kliknutím na logá alebo www adresy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach www.zuba.sk, možno opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené.