Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Na piesku 6/A
821 05 Bratislava

IČO45 992 843

DIČ2023182700

ZUBA s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.70141/B

Konateľ

Martin Červeňák, dipl.z.t.

+421 918 631 404

Administratíva a info

Zuzana Červeňáková

+421 917 845 360

Fakturácie a rozvoz

Andrea Barteková

+421 918 933 237

Skenovanie a modelácia

Vesna Drobac

+421 948 119 079

Frézovanie a výroba

Michal Smandra

+421 915 764 061

Expedícia a termíny objednávok - frézovanie

Zuzana Červeňáková

+421 907 280 103

Sme autorizovaná zubná technika pre BruxZir

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.

IBANSK8111000000002947010075

SWIFTTATRSKB

Napíšte nám

Napíšte nám