Titán BIOSTAR Grade - 5

vysoko kvalitný a neuveriteľne odolný biokompatibilný materiál

Výrobca: SILADENT Dr.Böhme & Shöps GmbH

Titán BIOSTAR Grade - 5

Popis

Priemyselne vyrábané titánové polotovary zaručujú vysokú bezpečnosť spracovania a konštantnú kvalitu. Inklúzie cudzorodých materiálov, plynové dutinky a pnutie v dôsledku tepelného zaťaženia pri odlievaní a pálení keramiky sú pri konštrukciách vyrábaných technológiou CAD/CAM už z princípu vylúčené. Používame výlučne vysokokvalitné titánové polotovary (Grade 5), ktoré sú nekorozívne a biokompatibilné.

Indikácia

  • korunky
  • mostíky
  • indvidiuálane jednodielne abutmenty
  • korunky nesené implantátom (šróbované)
  • mostíky nesené implantátom (šróbované)
  • zásuvné spoje
  • teleskopy
  • strmene (šróbované alebo pasívne dosadajúce)
  • sekundárne a terciárne konštrukcie

Fazetovanie

Titánové skelety možno fazetovať keramikou, ktorá je vhodná pre aplikáciu na titán. Dodržiavajte prosím návod od výrobcu.

Opracovanie / čistenie

Konštrukcie možno obrábať čistými a na titán vhodnými frézami z tvrdokovu. Okrem toho je potrebné dodržiavať maximálne výrobcom odporúčane otáčky. Povrch je nutné opieskovať čistým oxidom hliníka (zrnitosť ca. 180 μm) pod tlakom ca. 2 - 3 barov. Konštrukciu potom dôkladne vykefujte pod tečúcou vodou alebo pomocou horúcej pary a odmastite ju pomocou etylalkoholu. Nikdy nepoužívajte kyselinu fluórovodíkovú!

Chemické zloženie

Fe (v %) C (v %) N (v %) O (v %) H (v %) Al (v %) V (v %) Ti (v %)
≤ 0,25 ≤ 0,08 ≤ 0,05 ≤ 0,13 ≤ 0,012 5,50 - 6,50 3,50 - 4,50 zvyšok

Fyzikálne vlastnosti (orientačné hodnoty)

Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti α (hodnota WAK) 25 - 500°C 10.2 x (10-6 K-1)
Minimálna pevnosťv ťahu 895 MPa
Bod tavenia 1650 C°
Hustota ρ (pri 20°C) 4,5 [g/cm³]
Modul pružnosti (pri 20°C) 114000 [MPa] resp. [N/mm²]
template not found: sablony/footer