Dentalos Plus® Composite

biologicky kompatibilný materiál s prídavkom sklenných častíc pre korunky a mostíky

Výrobca: DentalPlus GmbHm

Dentalos Plus® Composite

Popis

DENTALOS PLUS ® COMPOSITE je biologicky kompatibilný materiál s prídavkom sklenných častíc, ktorý svojimi vynikajúcimi materiálovými vlastnosťami umožňuje nové indikácie v zubnej protetike. Materiál sa vyznačuje extrémne vysokou mierou homogenity, odolnosti voči zlomeniu a zubnému plaku. Chemická väzba k väzba k fazetovacím materiálom je zabezpečená a vysoká priesvitnosť umožňuje výrobu esteticky kvalitných zubných náhrad.

Indikácia

  • korunky
  • mostíky s maximálne 1 medzičlenom
  • inlay
  • čiastočné korunky
  • fazety

Výrobný postup

Chemoplastický postup: z prášku a monoméru sa vytvaruje umelohmotná doska, ktorá sa následne zpolymerizuje, podobne ako pri technológii spekania v zubnej technike. Termoplastistický postup: pôsobením tepla sa granulát roztaví a následne sa lisuje vo forme pod vysokým tlakom. Oproti chemoplastom, ktoré vykazujú výrazne zvýšený obsah zvyškových monomérov, čo môže viesť k alergickým reakciám či ohrozeniu zdravia - termoplasty tento problém v dôsledku použitého výrobného postupu nemajú a sú tým pádom biologicky kompatibilné.

Zloženie

Akrylické polyméry na báze metyl-metakrylátu s prídavkom sklenených čiastočiek - bez obsahu benzoyl-peroxidu.

Fyzikálne vlastnosti (orientačné hodnoty)

Pevnosť v ťahu 80 MPa
Modul pružnosti 3400 Mpa
Pevnosť v ohybe 106,0 Mpa

Farby

  • B1(A1-B1)
  • A (A2-A3)
  • B (B2-B3)
  • A1-A2 Multicolor
  • A2-A3 Multicolor
template not found: sablony/footer