Popis

Priemyselne vyrábané titánové polotovary zaručujú vysokú bezpečnosť spracovania a konštantnú kvalitu. Inklúzie cudzorodých materiálov, plynové dutinky a pnutie v dôsledku tepelného zaťaženia pri odlievaní a pálení keramiky sú pri konštrukciách vyrábaných technológiou CAD/CAM už z princípu vylúčené.

Používame výlučne vysokokvalitné titánové polotovary(Grade 5), ktoré sú nekorozívne a biokompatibilné.

Fazetovanie

Titánové skelety možno fazetovať keramikou, ktorá je vhodná pre aplikáciu na titán. Dodržiavajte prosím návod od výrobcu keramiky.

Opracovanie / Čistenie
 • Konštrukcie možno obrábať čistými a na titán vhodnými frézami z tvrdokovu
 • Okrem toho je potrebné dodržiavať maximálne výrobcom odporúčane otáčky.
 • Povrch je nutné opieskovať čistým oxidom hliníka (zrnitosť cca.110 μm) pod tlakom ca. 2 - 3 barov.
 • Konštrukciu potom dôkladne vykefujte pod tečúcou vodou alebo pomocou horúcej pary a odmastite ju pomocou etylalkoholu.
 • Nikdy nepoužívajte kyselinu fluórovodíkovú!


Indikácia
 • korunky
 • mostíky
 • indvidiuálane jednodielne abutmenty
 • korunky nesené implantátom (šróbované)
 • mostíky nesené implantátom (šróbované)
 • zásuvné spoje
 • teleskopy
 • strmene (šróbované alebo pasívne dosadajúce)
 • sekundárne a terciárne konštrukcie
Fyzikálne vlastnosti
CTE 20 - 600°C
Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti α
Minimálna
pevnosť
v ťahu
Tvrdosť
HV 5/30
Hustota (pri 20°C)ρ
10,3 x (10-6 K-1) 837 MPa 330 4,4[g/cm³]
Chemické zloženie
N,C,H,Fe,O Al V Ti
< 0,4% 6,2% 4% 89,4%

Scheftner Starbond Ti5 Disc