Popis

CoCr MoguCera C je disk na frézovanie s vynikajúcimi vlastnosťami na výrobu koruniek, mostíkov, skeliet, teleskopických koruniek, priečok, zásuvných spojov supraštruktúr, abutmentov. Disk MoguCera C je založený na keramickej zliatine, ktorá sa už nepoužíva v technológii konvenčného odlievania. Bez niklu, berýlia, olova a kadmia. Typ 4 podľa DIN EN ISO 22674 s veľmi širokým rozsahom indikácií.

Vzhľadom k nízkej tvrdosti HV10 /288 satento kov veľmi dobre frézuje, opracováva a leští. Zliatina je vhodná na fazetovanie všetkými druhmi keramických hmôt.

Oxidačné pálenie Po prijatí práce z frézovacieho centra dodržujte nasledovný postup:

 • Opracovať konštrukciu.
 • Oxidácia pri teplote 960 °C - 5 min.
 • Opieskovať 100μm alebo 250μm pieskom.

Postup dodržujte v danom poradí !!!
Indikácia
 • korunky
 • mostíky
 • indvidiuálane jednodielne abutmenty
 • korunky nesené implantátom (šróbované)
 • mostíky nesené implantátom (šróbované)
 • zásuvné spoje
 • teleskopy
 • strmene (šróbované alebo pasívne dosadajúce)
 • sekundárne a terciárne konštrukcie
Fyzikálne vlastnosti
Hodnota WAK 25 - 500°C
Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti α
Minimálna
pevnosť
v ťahu
Tvrdosť
HV 10
Hustota Modul pružnosti
14,5 x (10-6 K-1) 597 MPa 288 8,3g/ cm³ 206 GPa
Chemické zloženie
Co Cr Mo Si,Nb C, Mn, Fe
65 % 28 % 5% < 1 % < 1 %

Scheftner Mogucera C Disc