Popis

breCAM.wax(vosk)je extrémne vhodný pre digitálnu výrobu úplne anatomických alebo redukovaných konštrukcií, inlayí, onlayí, implantačných prác vrátane mostíkov veľkého rozsahu pre liate kovové konštrukcie a lisovanú keramiku.

Frézované z voskových blokov vo frézovaciom centre má v porovnaní s konvenčným máčaním vo vosku a modelovaním popri homogénnej štruktúre bez pnutia svoje výhody:

 • výrazne nižšia krehkosť oproti čistej keramike a lepšie abrazívne správanie ako kompozit
 • výrazne vyššia elasticita oproti tradičnej dentálnej keramike, lebo akrylát-polymérová sieť zaručuje dobrú pružnosť
 • antagonisticky priateľské abrazívne vlastnosti ako u skloviny dané keramickou sieťou s jemnou štruktúrou
Varianty

VITA ENAMIC® ponúka výrobca v stupňoch priesvitnosti:

 • nie je potrebné ďalšie tepelné spracovania tavením alebo nanášaním
 • miešanie rôznych kvalít vosku
 • nie je žiadne poškodenie z dôvodu prehriatia alebo znečistenia
 • mechanická výroba koruniek alebo konštrukcií pre zlaté odliatky a keramickú technológiu lisovania(šetrí čas a náklady)
 • lepšie usadenie zlatých odliatkov vplyvom procesu bez pnutia(menej úprav, menej materiálových strát (zliatiny zlata))
 • rovnomerný dizajn konštrukcií / pevné spojenie vďaka CAD konštrukcii(stabilnejšia konštrukcia rovnakej kvality, menej úprav a úspora času)
 • jednorazové spracovanie vosku (nevyskytujú sa nečistoty a strata vlastností vosku, nevyskytuje sa kontaminácia ako dôsledok opätovného použitia nečistého vosku )

Tieto breCAM voskové bloky sú vyrábané zo špeciálneho frézovacieho vosku (mikrokryštalický uhľovodíkový vosk s tvrdými parafínmi a polyetylénovej častice), ktoré sa veľmi ľahko spracovávajú.

Tento vosk má bod topenia 120 ° C, vyznačuje sa ľahkou elasticitou, silnou hranovou stabilitou pre vysoké rýchlosti opracovania a spalitelný bezo zvyškov. Surovina voskových blokov je tavená riadeným priebehom priemyselného procesu a následne vychladnutá definovaným rýchlostným spádom. Toto má za následok extrémne homogénny vosk bez pnutia, čo nakoniec vedie k reprodukovateľným a rovnocenným odliatkom.

Indikácia
 • liatie kovu, Wax-up
 • lisovanie keramiky (e-max)
Súvisiace materiály