Popis

Farebný kompozit je vhodný pre zubné náhrady s dobou nosenia do dvoch rokov. Je vyrábaný na báze polymetylmetakrylátu a obsahuje> 20% keramických plnív pre zvýšenie pevnosti.

Tu boli anorganické plnivá (keramické častice) integrované do živicovej matrice organického plastu PMMA.

Toto prináša optimalizáciu materiálových vlastností v oblasti pevnosti, odolnosti voči opotrebeniu a pre suché alebo mokré opracovanie s frézou.

Viacfarebné vrstvenie breCAM.multiCOM dáva zubnej náhrade prírodzený farebný priebeh.

Výhody
 • Dvojročná doba nosenia
  • Optimálne pre dočasný ošetrenia v rámci chirurgických zákrokov a dlhších regeneračných fáz.
   Náhrada nemusí byť vymenená po 6 mesiacoch, čo vedie k optimálnym hojivým výsledkom.
   Úspora času a nákladov ako pre pacienta tak pre zubného lekára.
 • polychromatické prefarbenie
  • Vysoko estetické dočasné zubné náhrady s nízkymi materiálovými nákladmi.
   Vysoká úroveň akceptácie zákazníkom, najmä v oblasti náhrady predných zubov.
 • monolitické ošetrenie
  • Polychromatické prefarbenie prebieha len v jednom zhotovovacom procese.
   Značné úspory rôznych fazetových materiálov a ďalších pracovných krokov.
Indikácia
 • korunky
 • mostíky s maximálne 1 medzičlenom
 • inlay, onlay
 • korunky mostíky na implanačné práce
Farby
 • A1
 • A2
 • A3
 • A3,5
 • B2
Design konštrukcie
Okluzálne /hrúbka/ Cervikálne /hrúbka/ Medzičleny Sila spoja vo frontálnom úseku Sila spoja v distálnom úseku
≥ 1 mm ≥ 0,6 mm max. 1 ≥ 10 mm2 ≥ 15 mm2
Fyzikálne vlastnosti
Modul pružnosti Pevnosť v ohybe Rozpustnosť vo vode Nasiakavosť Zvyškový monomer Doba nosenia
>2200 MPa > 100 MPa <0,8 μm/mm³ <20 μm/mm³ ≤ 0,7% 2 roky