Popis

Bloky TRINIA CAD/CAM sú zložené z prekladaných zväzkov sklených vlákien a živice v niekoľkých vrstvách. TRINIA je určená na použitie zubnými technikmi a zubármi na výrobu fixných alebo snímateľných zubných náhrad.

Prečo TRINIA?

Zubári a zubní technici hľadajú alternatívy voči kovovým nadstavbám. TRINIA je CAD/CAM riešenie pre bezkovové náhrady.

Hlavné výhody
  • Ľahká váha
  • Trvácnosť a odolnosť
  • Jedinečné mechanické vlastnosti s vysokými ohybovými a kompresívnymi charakteristikami
  • Biokompatibilita
Technické údaje

V záujme reagovania na široký rad indikácií v klinickej praxi bola TRINIA navrhnutá s vhodnými mechanickými a estetickými vlastnosťami. Výsledný produkt má vysokú pevnosť v ohybe a tlaku.

Trvácnosť a odolnosť
Pevnosť v ohybe 393 MPa
Záťaž v ohybe pri max. napätí 2,7 %
Modul pružnosti v ohybe 18,8 GPa
Pevnosť v ťahu 169 MPa
Pevnosť v tlaku (paralelná) 347 MPa
Pevnosť v tlaku (vertikálna) 339 MPa
Náraz podľa Charpyho 26 KJ/m²
Tvrdosť podľa Rockwella (stupnica R) 125 HRR
Tvrdosť podľa Barcola 63
Tvrdosť podľa Shorea 92,5
Hustota / Merná hmotnosť 1,68 g/cm3
Nasiakavosť 0,03%
Lomová húževnatosť 9,7 MPa m½
Krátke zväzky v šmyku 49 N/mm²
Pevnosť väzby šmyku so sklovinou* 18 MPa
Pevnosť väzby šmyku s dentínom* 10 MPa
Biokompatibilný
ISO 10993-3 Nemutagénny
ISO 10993-5 Nevyvoláva cytotoxicitu
ISO 10993-6 Nedráždi
ISO 10993-10 Neobsahuje scitlivovaciu látku
ISO 10993-11 Nevyvoláva negatívne fyzické symptómy
Dizajn

Min. hrúbka stien 0,7 mm
Min. hrúbka spoja 7,0 mm²