Popis

Viacvrstvový Zirkón od firmy ORODENT je navrhnutý tak aby bola dosiahnutá čo najväčšia sýtosť farieb a translucentnosť pri zhotovovaní prác. Orodent vyvinul tri typy Multilayer Zirconia, aby vyhovel potrebám každého zákazníka.

Proces výroby výrobkov spoločnosti Orodent ponúka veľmi vysoký štandard kvality, založený výlučne na norme UNI EN ISO 13485. Záruka veľkej hodnoty pre profesionálov aj ich pacientov rozhodnutých použiť špičkové výrobky, ktorých vlastnosti sa nezmenia ani po rokoch. Pri výrobe zirkónových blokov Orodent spolupracuje s japonským dodávateľom Tosoh Corporation, ktorý je schopný zachovať najvyššiu kvalitu a charakteristiku vhodnú pre použitie v chirurgii v úplnom súlade s normou ISO 13356 (Implantáty pre chirurgiu. Keramické materiály na báze ytriom stabilizovaného tetragonálneho zirkónu (Y-TZP).

Zirconia Orodent sa vyrába výlučne v Taliansku.

Výhody
 • Sýtosť farieb a translucentnosť
  Odstupňované od incizálnej časti až po krčkovú oblasť eliminuje ovplyvňovanie farby hotovej práce farbou podkladového materiálu či už devitálny zub, koreňová výplň alebo abutment.
 • Odolnosť
  Orodent sa označuje ako vysoko translucentný zirkón ale je aj veľmi odolný. Tvrdosť dosahuje až 1200MPa. Je viac ako 50 % odolnejší ako sklo keramický materiál.
 • Prirodzenosť farieb
  Takmer identická podoba s reálnym zubom zjednodušuje proces výroby a eliminuje počet krokov pre dosiahnutie vynikajúceho výsledku.
Typy

1200 Mpa - pevnosť v ohybe 1200 Mpa, priesvtnosť na 1mm 45%
800 Mpa - pevnosť v ohybe 800 Mpa, priesvtnosť na 1mm 47%
600 Mpa - pevnosť v ohybe 600 Mpa, priesvtnosť na 1mm 49%

Indikácia 1200Mpa
 • korunky
 • mostíky až do 16 členov
 • indvidiuálane abutmenty
 • korunky nesené implantátmi
 • mostíky nesené implantátmi
 • zásuvné spoje
 • teleskopické primáre
Indikácia 800Mpa
 • korunky
 • mostíky až do 6 s maximálne jedným medzičelnom členov
Indikácia 600Mpa
 • sólo korunky
Hrúbka steny konštrukcie - minimálne
kluzálne/ incizálne cirkulárne
distálne zuby ≥ 0.6 mm² ≥ 0.6 mm²
frontálne zuby ≥ 0.6 mm² ≥ 0.6 mm²
Veľkosť plochy spoja - minimálne
s 1 medzičlenom s 2 medzičlenmi
konštrukcia v distálnom úseku 9 mm² 12 mm²
konštrukcia vo frontálnom úseku 7 mm² 9 mm²