Popis

Mediloy® S-Co je neušľachtilá zliatina na báze kobaltu typu 5 špeciálne vyvinutá pre SLM. Dodáva sa ako prášok pre proces SLM a ponúka najvyššiu kvalitu pre spoľahlivý výrobný proces.

Indikácia
 • Korunky a mostíky (vrátane kovokeramických)
 • Konštrukcie čiastočných zubných náhrad
 • Implantátové stomatoprotetické náhrady
 • Ortodoncia
Výhody pre vás
 • Optimálne, reprodukovateľné výsledky výroby vďaka špeciálnemu vývoju kovového prášku na aditívnu výrobu koruniek a mostíkov
 • Vysoká úroveň bezpečnosti pacientov a právnej istoty zubnej techniky alebo výrobného strediska. Mediloy® S-Co je vedný ako zdravotnícka pomôcka triedy IIB
 • Hladký povrch konštrukcie bez dutín vďaka homogénnemu povrchu štruktúry bez pórov
 • Požadované parametre materiálu sa dosahujú vďaka špeciálne upravenému tepelnému spracovaniu
 • Extrémne stabilná konštrukcia aj pri mostíkoch s dlhým rozpätím s vysokou odolnosťou a pevnosťou v ťahu
 • Veľmi pohodlné nosenie pre pacienta vďaka nízkej tepelnej vodivosti (citlivosť na teplo/chlad)
 • Hospodárny a efektívny prístup v zubnom laboratóriu vďaka bežnému chladeniu po vypálení keramiky - vďaka koeficientu tepelnej rozťažnosti (CTE) 14,0 (25-500 °C, 10-6 K-1)
 • Najlepšia možná bezpečnosť pri alergiách vďaka biokompatibilite a materiálom odolným voči korózii - bez niklu, kadmia a berýlia
Chemické zloženie
Co 63,9%
Cr 24,7%
W 5,4%
Mo 5,0%
Si 1%
Vlastnosti
Normy ISO 22674 a ISO 9693
Veľkosť častíc [μm] 10 - 45
Tvar častíc okrúhly / guľovitý
Typ podľa ISO 22674 5*
Teplota solidus / liquidus [°C] 1 390 °C / 1 425 °C
Hustota [g/cm³] 8.6*
Modul pružnosti [GPa] 228/238*
0,2 % pevnosť v tlaku [MPa] 1,000/755*
Predĺženie pri pretrhnutí A 5[%] 8/5*
Tvrdosť [HV10] 470/425*
CTE 25 - 500 °C, 10-6 K-1 14.0/13.7*