Popis

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic nanovo definuje zirkónovú estetiku. Tento revolučný materiál vyniká výnimočnou kvalitou a estetikou. Umožňuje to technológia Gradient, nový, jedinečný výrobný proces používaný pri výrobe IPS e.max ZirCAD Prime a IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic. Predstavuje kľúč k prvotriednej kvalite výrobku.

Kombinácia vlastností

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic je estetické riešenie. Kombinuje vynikajúce vlastnosti v jednom materiáli:

  • Špičková estetika (porovnateľná s priesvitnosťou LS2): skutočne kontinuálny a plynulý vývoj odtieňa a priesvitnosti
  • Vysoká pevnosť umožňujúca indikácie od koruniek pre jeden zub až po trojčlenné mostíky pevnosť v ohybe (dentín): 850 MPa; lomová húževnatosť (dentín): > 3,6 MPa - m1/2)
  • Vhodné na farbenie, rezanie a infiltračnú techniku
Gradientná technológia (GT)

Technológia Gradient zahŕňa štyri inovatívne kroky spracovania, ktoré umožňujú kombinovať vysokopevnostné a vysoko priesvitné oxidy zirkónia, aby sa dosiahli výnimočné vlastnosti materiálu:

  • Dômyselná úprava prášku upravuje kinetiku spekania, čo umožňuje optimálne kombinovať suroviny 4Y-TZP a 5Y-TZP. Výsledkom je rovnomerné správanie sa pri zmršťovaní, ktoré následne zabezpečuje vynikajúcu presnosť uloženia.
  • Použitá najmodernejšia technológia výplne je zodpovedná za vytvorenie kontinuálneho, plynulého vývoja odtieňa a priesvitnosti pre špičkové estetické výsledky.
  • Proces zhutňovania nazývaný studené izostatické lisovanie (CIP) zlepšuje mikroštruktúru materiálu a optimalizuje jeho priesvitnosť. V dôsledku toho je možné dosiahnuť rýchlejšie spekanie.
  • Technológia presného tieňovania zaručuje najvyššiu presnosť odtieňov.
Výhody pre zubné laboratórium

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic ponúka veľmi vysokú vernosť odtieňov v kombinácii so špičkovou estetikou vďaka bezvrstvovému gradientu odtieňov a priesvitnosti. To umožňuje zhotovenie vysokokvalitných výplní v jednoduchom procese frézovanie - spekanie - glazovanie a zároveň optimalizuje hospodárnosť a efektívnosť v laboratóriu.

Indikácie
  • Frontálne a distálne monolitické korunky
  • Frontálne a distálne trojčlenné monolitické mostíky
  • Cut Back