Popis

Oxid zirkónu dokáže svojimi vynikajúcimi vlastnosťami pri výrobe zubných konštrukcií plne nahradiť kovy. Za 30 rokov úspešného vývoja v humánnej medicíne sa tento materiál výborne osvedčil pri výrobe bedrových a kolenných kĺbov - pre svoju biologickú kompatibilitu. Ďalšie nesporné výhody predstavujú jeho vysoká funkčná pevnosť a odolnosť voči korózii ako aj vynikajúce estetické či mechanické vlastnosti.

Oxid zirkónu nespôsobuje podráždenie tkaniva a človek voči nemu nie je alergický. Tento materiál okrem toho nevstupuje do žiadnych galvanických procesov a aj RTG-žiarenie ním dokáže preniknúť.

Jeho tepelné izolačné vlastnosti a nízka tepelná vodivosť spôsobujú, že na rozdiel od kovových materiálov tu nie je potrebné počítať so žiadnou teplotnou citlivosťou. Oxid zirkónu odoláva rádovo niekoľkonásobku síl, ako vyskytujú v ústnej dutine.

Indikácia
  • korunky
  • mostíky až do 16 členov
  • indvidiuálane abutmenty
  • korunky nesené implantátmi
  • mostíky nesené implantátmi
  • zásuvné spoje
  • teleskopy
  • strmene
  • sekundárne a terciárne konštrukcie
Hrúbka steny konštrukcie - minimálne
kluzálne/ incizálne cirkulárne
distálne zuby ≥ 1.5 mm² ≥ 0.5 mm²
frontálne zuby ≥ 0.7 mm² ≥ 0.5 mm²
Veľkosť plochy spoja - minimálne
s 1 medzičlenom s 2 medzičlenmi
konštrukcia v distálnom úseku 9 mm² 12 mm²
konštrukcia vo frontálnom úseku 7 mm² 9 mm²