Popis

Polotovary DD Bio Splint P HI pozostávajú z termoplastického akrylového polyméru na báze polymetylmetakrylátu (PMMA), bez toxických alebo alergizujúcich materiálov. Pomocou technológie CAD/CAM dosiahnete dokonalé prispôsobenie bez nutnosti opätovného opracovania.

Vaše výhody:
  • biokompatibilný - lekársky termoplast, žiadny chemoplast!
  • priemyselne polymerizované - minimálny obsah zvyškového monoméru
  • vysoká odolnosť proti zlomeniu a dlhodobá stabilita (liečba bruxizmu)
  • nízka nasiakavosť - dlhodobá stabilita
  • dobré leštiace vlastnosti - hladký povrch je menej náchylný na sfarbenie a usadeniny zubného povlaku, čo zároveň minimalizuje riziko vzniku zápalu.
Fyzikálne vlastnosti
Charakteristika Štandard Jednotka Hodnota
Pevnosť v ohybe [ISO 178] [MPa] 92
Pevnosť pri náraze podľa Charpyho, +23 °C [ISO 179/1eU] [kJ/m²] 45
Hustota [ISO 1183] [g/cm³] 1,17
Sorpcia vody [ISO 20795-1] [μg/mm³] 0,02
Rozpustnosť [ISO 20795-1] [μg/mm³] 0
Zvyškový obsah monoméru [ISO 20795-1] [%] <0,7