Popis

Colado CAD CoCr4 je disk na frézovanie s vynikajúcimi vlastnosťami na výrobu koruniek, mostíkov, skeliet, teleskopických koruniek, priečok, zásuvných spojov supraštruktúr, abutmentov. Podľa DIN EN ISO 22674 má Colado CAD CoCr4 širokú škálu indikácií.

Vzhľadom k nízkej tvrdosti HV10 /288 satento kov veľmi dobre frézuje, opracováva a leští. Zliatina je vhodná na fazetovanie všetkými druhmi keramických hmôt.

Oxidačné pálenie

Po prijatí práce z frézovacieho centra dodržujte nasledovný postup:

 • Opracovať konštrukciu.
 • Oxidácia pri teplote 980 °C - 1 min s vákuom
 • Opieskovať 110μm pieskom, 2-4 bar

Postup dodržujte v danom poradí!!!

Indikácia
 • korunky
 • mostíky
 • indvidiuálane jednodielne abutmenty
 • korunky nesené implantátom (šróbované)
 • mostíky nesené implantátom (šróbované)
 • zásuvné spoje
 • teleskopy
 • strmene (šróbované alebo pasívne dosadajúce)
 • sekundárne a terciárne konštrukcie
Fyzikálne vlastnosti
Hodnota WAK 25 - 500°C Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti α Minimálna pevnosť v ťahu Tvrdosť HV 10 Hustota Modul pružnosti
14,4 x ± 0.5 (10-6 K-1) 597 MPa 358 8,4g± 0,2/cm³ Monoklinická fáza <25 % 190 GPa
Hmotnostný podiel všetkých prvkov v %
Co Cr Mo Si, Nb Mn, Fe
63,0 ± 2,0 29,0 ± 2,0 6,0 ± 1,0 < 1 < 1
Vedľajšie účinky

V ojedinelých prípadoch pacient môže zareagovať precitlivelo alebo alergicky na zložky zliatiny. Ak je známe, že pacient je alergický alebo precitlivený na niektorú jej zložku, poraďte sa s lekárom.