Popis

Nový líder v hybridných keramických blokoch

CERASMART je založený na najnovšej technológii plniva od GC, predstavujúca ultra-jemné homogénne rozptýlenie častíc plniva, čím sa zabezpečuje dlhotrvajúci lesk a nižšie opotrebovávanie antagonistov. Vysoká rádiopacita Vám tiež umožní jednoduchšie sledovanie rekonštrukčnej práce na Rtg snímkach.

Vlastnosti Pevnosť a zároveň pružnosť
 • najvyššia pevnosť v ohybe vo svojej kategórii
 • vysoká flexibilita pre absorbovanie a rozloženie síl pri žuvacom tlaku
Presnosť a unikátna odolnosť
 • rýchle a presné frézovanie s ostrými marginálnymi okrajmi, ktoré sa neodlamujú
 • ultrajemné homogénne rozptýlené častice plniva pre dlhotrvajúci lesk a nižšie opotrebovávanie oproti stojacich zubov
 • vysoká rádiopacita
Estetika a CAD/CAM spracovanie
 • vyvážená fluorescencia a opalescencia
 • rýchle vyfrézovanie bez kryštalizovania a pálenia
 • možnosť opravovať rekonštrukcie s kompozitom priamo v ústach
 • jednoduché dosiahnutie lesklého povrchu rýchlym vyleštením
 • možnosť individualizácie novými glazúrovacími hmotami Optiglaze Color
Indikácia
 • korunky do frontálneho a distálneho úseku
 • inlay, onlay
 • škrupinové fazety
Kontraindikácia

Vyvarujte sa používaniu tohto výrobku u pacientov so známymi alergiami na metakrylátový polymér.

Odtiene

Vysoká translucencia:
HT A1, A2, A3, A3,5, B1

Nízka translucencia:
LT A1, A2, A3, A3,5, B1, BL

Upozornenie

V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivenosť. V prípade takejto reakcie prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese: http://www.gceurope.com Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Hlásenie nežiadúcich účinkov

Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.