Dokonalé výsledky - žiarivé zuby

BRILLIANT Crios je vystužený kompozitný blok na výrobu trvalých, nepriamych zubných výplní pomocou procesu CAD/CAM. Dva druhy priesvitností s 13 rôznymi odtieňmi ponúkajú široké možnosti estetickej rekonštrukcie zubov vo frontálnej i distálnej oblasti. Spolu s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a pocitom prirodzeného žuvania je BRILLIANT Crios ideálnym CAD/CAM materiálom na každodenné využitie v stomatologickej praxi.

Vystužený kompozit
  • Vysoká pevnosť v ohybe pre odolnú rekonštrukciu zubov.
  • Modul pružnosti podobný zubom s tlmivým účinkom a príjemným pocitom pri žuvaní.
Vlastnosti podobné zubu
  • Mimoriadne dobré splynutie zabezpečujúce prirodzený estetický vzhľad.
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a nízke trenie voči protiľahlému zubu
Pohodlné zaobchádzanie
  • Bez potreby spekania
  • Možnosť úpravy a opravy
  • Výnimočná presnosť obrusovania pre ľubovoľnú prípravu
  • Rýchly lesk bez námahy
Spoľahlivý lepiaci systém
  • Bezpečné spájanie vďaka ONE COAT 7 UNIVERSAL
  • Vhodný lepiaci materiál pre každú situáciu
Indikácie

BRILLIANT Crios je ideálnou voľbou pri rekonštrukcii sólo zubov vo frontálnej i distálnej oblasti. Patria sem všetky bežné indikácie ako inlay, onlay, korunky a fazety. Vďaka tlmiacemu účinku v dôsledku modulu pružnosti podobnému zubom je BRILLIANT Crios mimoriadne vhodný pre rekonštrukciu implantátov.

Odtiene

S 13 odtieňmi s dvoma druhmi priesvitnosti BRILLIANT Crios ponúka široké spektrum farebných odtieňov.

Nízka priesvitnosť
Farby: BL, A1, A2, A3, A3.5,B1, B2, B3, C2

Vysoká priesvitnosť
Farby: A1, A2, A3, B1

Zloženie produktu

Výnimočné mechanické vlastnosti BRILLIANT Crios sú výsledkom kontrolovaného tuhnutia teplom bez vonkajších vplyvov. Vďaka viacúčelovému zloženiu dentálneho skla a amorfného oxidu kremičitého v spojení so spevňujúcou živicovou matricou je BRILLIANT Crios ideálnym materiálom pre trvalú rekonštrukciu jednotlivých zubov.

1. Dentálne sklo
Báriové sklo
Veľkosť < 1,0 μm

2. Amorfný oxid kremičitý
SiO2
Veľkosť < 20 nm

3. Živicová matrica
Zosieťované metakryláty

4. Pigmenty
Anorganické pigmenty, napr. oxid železnatý alebo oxid titaničitý

Technické údaje
Kritériá Jednotka Metóda Hodnota
Váha výplne v – % Interná metóda 70,7
Objem výplne obj. - % Interná metóda 51,5
Priemerný rozmer výplne μm Výpočet <1
Modul pružnosti GPa Interná metóda 10,3
Trojbodová pevnosť v ohybe MPa Interná metóda 198
Dvojosová pevnosť v ohybe MPa Interná metóda 262
Pevnosť v tlaku MPa Interná metóda 426
Zachovanie lesku po obrúsení
zubnou kefkou
GU at 60° Interná metóda 77,7
Nasiakavosť μg mm-3 ISO 4049 19,5
Rozpustnosť vo vode μg mm-3 ISO 4049 0,5
Radiooopacita, ref. hliník ISO 4049 1,8
Fluorescencia Vizuálne Prirodzený zub
Priesvitnosť Interná metóda 20 - 26
Stabilita farby ISO 4049 Schválené
Otázky a odpovede

Čo je BRILLIANT Crios?
BRILLIANT Crios je vystužený kompozitový blok na výrobu trvalých, nepriamych rekonštrukcií zubov pomocou brúsiaceho procesu CAD/CAM. BRILLIANT Crios je v ponuke v 13 rôznych odtieňoch s nízkou a vysokou priesvitnosťou a vo veľkosti 12 a 14.

V čom sa líši BRILLIANT Crios od iných materiálov na trhu?
Na rozdiel od existujúcich CAD/CAM blokov BRILLIANT Crios nie je vyrobený z keramických zložiek, ale pozostáva výlučne z kompozitu známeho z priamej výplňovej terapie.

Aké sú výhody BRILLIANT Crios?
BRILLIANT Crios ponúka výnimočné mechanické vlastnosti. Vysoká pevnosť v ohybe zabezpečuje odolnú rekonštrukciu zubov. Modul pružnosti podobný zubu má tlmiaci účinok a znižuje napätie pri záťaži počas žuvania a súčasne poskytuje pacientovi príjemný pocit pri žuvaní. BRILLIANT Crios je vysoko odolný voči obrusovaniu. Na druhej strane, vodeodolný kompozitný materiál je v porovnaní s keramickými rekonštrukciami veľmi šetrný voči protiľahlým zubom.

V akých klinických situáciách je indikovaný BRILLIANT Crios?
Bloky BRILLIANT Crios sa môžu používať na inlaye, onlaye, korunky a fazety. Vďaka tlmiacemu účinku je BRILLIANT Crios osobitne vhodný na korunky s abutmentmi.

Môže sa BRILLIANT brúsiť za mokra aj za sucha?
Voľba medzi brúsením za mokra a za sucha je možná len v prípade frézovania. Materiály, ktoré sú brúsené, sa musia vždy spracúvať za mokra.

Aké odtiene sú dostupné pre BRILLIANT Crios?
Odtiene BRILLIANT Crios sú založené na VITA systéme. V ponuke sú dva druhy priesvitnosti s celkovo 13 odtieňmi.

Kedy možno použiť bloky s nízkou priesvitnosťou a kedy bloky s vysokou priesvitnosťou?
Odtiene s nízkou priesvitnosťou sú tmavšie/matnejšie ako odtiene s vysokou priesvitnosťou. Preto sú vhodnejšie na zakrytie farebných zmien alebo u starších pacientov so zníženým obsahom skloviny. Na druhej strane odtiene s vysokou priesvitnosťou sa lepšie adaptujú na prostredie z dôvodu zvýšenej priepustnosti svetla. Vďaka tomu sa dosahuje lepší celkový výsledok, ktorý je žiaduci pre vysoko estetický vzhľad.

S akým spojovacím systémom sa používa BRILLIANT Crios?
So zložkami BRILLIANT Crios sa dokonale spája spojovací materiál ONE COAT 7 UNIVERSAL, výsledkom čoho je silné ukotvenie a spoľahlivé spojenie s výplňovým materiálom. Z tohto dôvodu by sa spojovací materiál ONE COAT 7 UNIVERSAL mal používať spolu s BRILLIANT Crios. Lepidlo na zubnú hmotu sa môže zvoliť ľubovoľne, pričom možno použiť akýkoľvek vhodný spojovací materiál.

Akým spôsobom možno vykonať predúpravu BRILLIANT Crios?
Keďže BRILLIANT Crios je kompozitný materiál, vopred sa musí vykonať pieskovanie oxidom hlinitým 25-50 μm. Výplňový materiál sa nesmie leptať kyselinou fluorovodíkovou. Nemal by sa používať ani silán, keďže ten oslabuje spojenie so živicovou matricou.

Ako sa tmelí BRILLIANT Crios?
Výplňový materiál BRILLIANT Crios sa tmelí adhezívne v ústach pacienta. Maximálna hrúbka steny výplňového materiálu je 5 mm v prípade chemicky tuhnúcich tmeliacich materiálov a 3 mm v prípade svetlom tuhnúcich tmeliacich materiálov. Tmelenie na zubnej hmote alebo kompozite možno vykonať svetlom tuhnúcimi kompozitmi, ako aj duálne tuhnúcimi živicovými spojivami. Ak sa výplňový materiál tmelí na kov alebo keramiku, odporúča sa použiť samoadhezívne duálne tuhnúce živicové spojivo (napr. SoloCem). Tmeliaci povrch výplňového materiálu BRILLIANT Crios sa musí vždy lepiť pomocou ONE COAT 7 UNIVERSAL.

BRILLIANT Crios
max. hrúbka steny 3 mm
pieskovaný
BRILLIANT Crios
max. hrúbka steny 5 mm
pieskovaný
BRILLIANT Crios
max. hrúbka steny 5 mm
pieskovaný
ONE COAT 7 UNIVERSAL (povinné)
Svetlom tuhnúci kompozit Duálne tuhnúce živicové spojivo Samoadhezívne, duálne tuhnúce živicové spojivo
Spájanie
Zub, kompozit Kovy, keramika


Aké leštiace systémy sú odporúčané?
Na leštenie sa odporúča dvojfázový diamantový leštiaci systém DIATECH (Comprepol Plus a Composhine Plus, najmä DIATECH ShapeGuard spolu s kefkami). Kotúčový leštiaci systém DIATECH SwissFlex sa odporúča na leštenie medzizubných priestorov.

Aké pravidlá prípravy treba dodržiavať?Je možné BRILLIANT Crios upravovať a opravovať?
BRILLIANT Crios možno kedykoľvek upravovať, modifikovať alebo upravovať zdrsnením povrchu výplňového materiálu pomocou diamantového rotačného náradia. Spájanie možno vykonať pomocou adhezíva vhodného na tento účel (napr. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Následne použite príslušné odtiene alebo kompozit (napr. BRILLIANT EverGlow).